CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(30 Ocak 2019 Tarihli ve 30671 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 682

1- 4.7.1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılında, mezkûr Kanunun 1. maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31.1.2019, diğer yarısının 31.5.2019 tarihinde ödenmesine,

2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2019 yılında, aynı Kanunun 2. maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23.12.2019 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

29 Ocak 2019


Eklenme Tarihi : 30 Ocak 2019 10:01