Karar Sayısı: 541

31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesi gereğince karar verilmiştir.

31 Aralık 2018

 

(31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 - 4.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

31.12.2018 TARİHLİ VE 541 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 4. maddesinde yer alan "87.05" ibaresinden sonra gelmek üzere ", 8716.20.00.00.00, 8716.31.00.00.00, 8716.39, 8716.40.00.00.00" ibareleri eklenmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar, 1.1.2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Eklenme Tarihi : 07 Ocak 2019 14:01