Karar Sayısı: 554

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesi gereğince karar verilmiştir.

4 Ocak 2019

 

(05 Ocak 2019 Tarihli ve 30646 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

4.1.2019 TARİHLİ VE 554 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

 

KARAR

MADDE 1- (1) Bu Karar, bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi amacıyla, 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranlan ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

G.T.İ.P. NO

Mal ismi

Vergi

Oranı

(%)

Asgari

Maktu

Vergi

Tutarı

(TL)

Maktu

Vergi

Tutarı

(TL)

2402.20

Tütün içeren sigaralar

67

0,0000

0,4200

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

 

 

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

67

0.0000

0,4200

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00,2403.19.10.00.19,2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

67

0,0000

0,4200

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

67

0,0000

0.4200

 

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 


Eklenme Tarihi : 05 Ocak 2019 10:01