Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar (Karar Sayısı: 848)

 

(22 Mart 2019 Tarihli ve 30722 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 848

17.4.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" ve eki cetvellerin 2019 yılında da uygulanmaya devam edilmesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152. maddesi gereğince karar verilmiştir.

21 Mart 2019


Eklenme Tarihi : 12 Nisan 2019 10:04
Haber
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845)

Karar Sayısı: 845 Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin...

Haber
Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843)

Karar Sayısı: 843 Bazı Bakanlar Kurulu kararları ile Cumhurbaşkanı kararlarında değişiklik yapılmasına...

Mevzuatta Son Çıkanlar