Danıştay Kararı Hakkında Duyuru (Sağlık Uygulama Tebliğ)

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

(08 Ocak 2019 Tarihinde SGK Tarafından Yayımlanmıştır)

 

DUYURU

 

Danıştay Onbeşinci Dairesinin 16.10.2018 tarihli ve 2018/6934 K. sayılı kararı ile 5.8.2015 tarihli ve 29436 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin” 10 numaralı maddesinin 5. fıkrası iptal edilmiştir.

Sağlık Uygulama Tebliğine ilişkin işlemler 09.01.2019 tarihi itibarı ile “İptal Kararı” doğrultusunda uygulanacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.


Eklenme Tarihi : 09 Ocak 2019 11:01
Haber
Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 718)

CUMHURBAŞKANI KARARI (07 Şubat 2019 Tarihli ve 30679 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Karar...

Haber
Vergi Uyuşmazlıklarında Avukatlık Ve Yargı Kararları Işığında Güncel Konular Özel Eğitimi

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA AVUKATLIK VE YARGI KARARLARI IŞIĞINDA GÜNCEL KONULAR ÖZEL EĞİTİMİ

Haber
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 505)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA...

Mevzuatta Son Çıkanlar