Danıştay Kararı Hakkında Duyuru (Sağlık Uygulama Tebliğ)

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

(08 Ocak 2019 Tarihinde SGK Tarafından Yayımlanmıştır)

 

DUYURU

 

Danıştay Onbeşinci Dairesinin 16.10.2018 tarihli ve 2018/6934 K. sayılı kararı ile 5.8.2015 tarihli ve 29436 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin” 10 numaralı maddesinin 5. fıkrası iptal edilmiştir.

Sağlık Uygulama Tebliğine ilişkin işlemler 09.01.2019 tarihi itibarı ile “İptal Kararı” doğrultusunda uygulanacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.


Eklenme Tarihi : 09 Ocak 2019 11:01
Haber
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA...

Haber
2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı (05 Nisan 2019 tarihinde GİB tarafından...

Mevzuatta Son Çıkanlar