Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843)

Karar Sayısı: 843

Bazı Bakanlar Kurulu kararları ile Cumhurbaşkanı kararlarında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20/a fıkrası, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesi ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Mart 2019

 

(21 Mart 2019 Tarihli ve 30721 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

20.3.2019 TARİHLİ VE 843 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 30.4.2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5. maddesinde yer alan "31.3.2019" ibaresi "31.12.2019" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 3. maddesinde yer alan "31.3.2019" ibaresi "31.12.2019" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3., 4., 5. ve 6. maddelerinde yer alan "31.3.2019" ibareleri "30.6.2019" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 31.12.2018 tarihli ve 540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 2. maddesinde yer alan "31.3.2019" ibaresi "30.6.2019" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Karar 1.4.2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Eklenme Tarihi : 04 Nisan 2019 09:04
Haber
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845)

Karar Sayısı: 845 Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin...

Haber
Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843)

Karar Sayısı: 843 Bazı Bakanlar Kurulu kararları ile Cumhurbaşkanı kararlarında değişiklik yapılmasına...

Mevzuatta Son Çıkanlar