2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

(05 Nisan 2019 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)

 

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

SİRKÜLERİ / 51

 

Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi     : 04/04/2019

Sayısı    : KVK-51 / 2019-1 / Yatırım İndirimi - 37

İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

 Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A

 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2019 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 0,01 (yüzde sıfır virgül sıfır bir)olarak tespit edilmiştir.

 Duyurulur.

 


Eklenme Tarihi : 29 Mayıs 2019 10:05
Haber
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA...

Haber
2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı (05 Nisan 2019 tarihinde GİB tarafından...

Mevzuatta Son Çıkanlar