Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (17 Temmuz 2018 Tarihinde GİB Tarafından Yayınlanmıştır)...


Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarının Tespiti

(29 Haziran 2018 Tarihli ve 30463 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Türkiye Cumhuriyet Merkez...


2018 / 24 Sayılı Genelge - Rücu alacaklarının 7143 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılması

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Tarih     : 27.06.2018 Sayı       : 72044944-640-E.6691182...

2018 / 07 Sayılı Genelge - 2828 Sayılı Kanunun Ek 1. Maddesinde Yer Alan Prim Teşviki

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih     : 15.02.2018...

2018 / 23 Sayılı Genelge - 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih      : 22.06.2018...

2018/22 Sayılı Genelge - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesinde Yer Alan Prim Desteği

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih : 22.06.2018 Sayı  :26431140-207.02-E.6383557...

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Maliye Bakanlığından: BÜTÜNLEŞİK KAMU MALİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA...

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: TÜRKİYE...

2018/21 Sayılı Genelge 4447 Sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinde Yer Alan Prim Desteğine İlişkin

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 20.06.2018 Sayı : 26431140-207.02-E.6235321...

Haber
2018 / 20 Sayılı Genelge - Asgari Ücret Desteğine İlişkin

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih : 20.06.2018 Sayı  : 24010506-010.06-E....

Haber
2018/11809 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2018/11809 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "Sözleşmeli...

Haber
2018/11969 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Bilişim Sektöründe Prim Desteğinden Yararlanacak İşyerlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2018/11969 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19. maddesi kapsamında bilişim sektöründe...

7143 Sayılı Kanunla İhtilaflı Vergi Alacaklarının Yapılandırılması
İmdat TÜRKAY

I- GİRİŞ

Bilindiği üzere, 11.05.2018 tarihinde TBMM’de kabul edilen Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Kanunla kamuya borcu olan vatandaşlara/mükelleflere çok önemli imkanlar getirilmiş bulunmaktadır. Öncelikle 31.03.2018 tarihi itibariyle birikmiş vergi/ceza borcu olan mükelleflere borçlarını, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarını, öğrenim ve katkı kredisi borçlarını Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme ile ödeme imkanı getirilmekte olup vergi asıllarının tamamı ile güncellenen tutarın ödenmesi halinde ise vergi cezaları, gecikme zammı ve gecikme faizlerinin tahsilinden vazgeçilmektedir. Birikmiş vergi borçlarının yapılandırma kapsamında peşin olarak ödenmesinde ise Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutar üzerinden de ayrıca büyük oranda indirim yapılmaktadır. Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının ise yarısı silinmektedir. Birikmiş vergi/ceza borçlarının yapılandırma kapsamında peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı sağlanmaktadır. Ancak, yapılandırılan borçlara ilişkin dava açılmaması ve açılan davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER