Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (9 Mayıs 2019 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 26)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE...


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Hazine ve Maliye Bakanlığından: KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ...

2019 / 8 Sayılı Genelge - Asgari Ücret Desteği

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih  : 22.03.2019 Sayı...

4B İş Göremezlik Raporu Çalışmazlık Beyan İşlemleri Hakkında Duyuru

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (22 Mart 2019 tarihinde...

Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 114 Konusu :...

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE...

2019 / 7 Sayılı Genelge - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesi Uyarınca Ücret, Prim Desteği

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih : 21.03.2019 Sayı...

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar (Karar Sayısı: 848)

(22 Mart 2019 Tarihli ve 30722 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Karar Sayısı: 848 17.4.2006...

Haber
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845)

Karar Sayısı: 845 Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin...

Haber
Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843)

Karar Sayısı: 843 Bazı Bakanlar Kurulu kararları ile Cumhurbaşkanı kararlarında değişiklik yapılmasına...

“İnteraktif Vergi Dairesi” İle Vergisel İşlemleri Yapmak Artık Çok Kolay
İmdat TÜRKAY

I- GİRİŞ

Toplumda vergi bilincinin ve vergiye gönüllü uyumun artırılmasına yönelik olarak vatandaşlara ve mükelleflere sunulan mükellef hizmetlerinde dijital hizmetlerin çeşitliliği her geçen yıl artarak devam etmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun verdiği yetkiye istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Şubat/2018’de hayata geçirilen İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamasının genel esasları 492 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde açıklanmıştır. İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasının hizmete girmesiyle birlikte, mükelleflerin vergi dairesine giderek yapmış oldukları birçok vergisel işlemler Sistem üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER