Yaklaşım Kategorileri

ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

Dönemler

20 ve Üzerinde Personel  Çalıştıran İşyerlerinde

20’den Az Personel Çalıştıran İşyerlerinde

01.01.2016-31.12.2016 Dönemi

353,24 TL

176,62 TL

01.07.2015-31.12.2015 Dönemi 273,13 TL 136,57 TL

01.01.2015-30.06.2015 Dönemi

257,69 TL

128,84 TL

01.07.2014-31.12.2014 Dönemi

243,21 TL

121,61 TL

01.01.2014-30.06.2014 Dönemi

229,70 TL

114,85 TL

01.07.2013-31.12.2013 Dönemi

219,08 TL

109,54 TL

01.01.2013-30.06.2013 Dönemi

209,88 TL

104,94 TL