Yaklaşım Kategorileri

AYLIK ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI (TL)

Engellilik Dereceleri

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

  I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

680

700

770

800

800

880

900

 II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

330

350

380

400

400

440

460

III. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

160

170

180

190

190

200

210