Yaklaşım Kategorileri


TÜKETİCİ ENFLASYON ORANLARI (2003=100)

Aylar

2014(%)

2015(%)

2016(%)

2017(%)

2018(%)

2019(%)

2020(%)

2021(%)

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Ocak

1,98

7,75

1,10
7,24 1,82 9,58 2,46 9,22


Şubat

0,43 7,89 0,71 7,55 -0,02 8,78 0,81 10,13


Mart

1,13 8,39 1,19 7,61 -0,04 7,46 1,02 11,29


Nisan

1,34 9,38 1,63 7,91 0,78 6,57 1,31 11,87


Mayıs

0,40 9,66 0,56 8,09 0,58 6,58 0,45 11,72


Haziran

0,31 9,16 -0,51 7,20 0,47 7,64 -0,27 10,90


Temmuz

0,45 9,32 0,09 6,81 1,16 8,79 0,15 9,79


Ağustos

0,09 9,54 0,40 7,14 -0,29 8,05 0,52 10,68


Eylül

0,14 8,86 0,89 7,95 0,18 7,28 0,65 11,20


Ekim

 1,90
8,96 1,55 7,58 1,44 7,16
Kasım

 0,18 9,15 0,67 8,10 0,52 7,00
 

Aralık

-0,44 8,17 0,21 8,81 1,64 8,53
TÜKETİCİ ENFLASYON ORANLARI (2003=100)

Aylar

2006(%)

2007(%)

2008(%)

2009(%)

2010(%)

2011(%)

2012(%)

2013(%)

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Ocak

0,75

7,93

1

9,93

0,8

8,17

0,23

7,9

1,85

8,19

0,41

4,9

0,56

10,61 

1,65

7,31

Şubat

0,22

8,15

0,43

10,16

1,29

9,1

-0,34

7,73

1,45

10,13

0,73

4,16

0,56 

10,43 

0,30

7,03

Mart

0,27

8,16

0,92

10,86

0,96

9,15

1,1

7,89

0,58

9,56

0,42

3,99

0,41 

10,43 

0,66

7,29

Nisan

1,34

8,83

1,21

10,72

1,68

9,66

0,02

6,13

0,6

10,19

0,87

4,26

 1,52

11,14 

0,42

6,13

Mayıs

1,88

9,86

0,5

9,23

1,49

10,74

-2,46

5,24

-0.36

9,1

2,42

7,17

 -0,21

 8,28

0,15

6,51

Haziran

0,34

10,12

-0,24

8,6

-0,36

10,61

0,11

5,73

-0,56

8,37

-1,43

6,24

 -0,90

 8,87 

0,76

8,30

Temmuz

0,85

11,69

-0,73

6,9

0,58

12,06

0,25

5,39

-0,48

7,58

-0,41

6,31

 -0,23

 9,07

 0,31

8,88

Ağustos

-0,44

10,26

0,02

7,39

-0,24

11,77

-0,3

5,33

0,4

8,33

0,73

6,65

 0,56

 8,88

 -0,10

8,17 

Eylül

1,29

10,55

1,03

7,12

0,45

11,13

  0,39

5,27

1,23

9,24

0,75

6,15

 1,03

 9,19

0,77

7,88

Ekim

1,27

9,98

1,81

7,7

2,6

11,99

2,41

5,08

1,83

8,62

3,27

7,66

 1,96

 7,80

1,80

7,71

Kasım

1,29

9,86

1,95

8,4

0,83

10,76

1,27

5,53

0,03

7,29

1,73

9,48

 0,38

 6,37

 0,01

7,32 

Aralık

0,23

9,65

0,22

8,39

-0,41

10,06

0,53

6,53

-0,3

6,4

0,58

10,45

 0,38

6,16

0,46

7,40