İÇİNDEKİLER

 

KISALTMALAR.......................................................................................................................... 3

ÖNSÖZ....................................................................................................................................... 5

İÇİNDEKİLER............................................................................................................................ 7

GİRİŞ........................................................................................................................................ 17

 

I. KISIM

SOSYAL SİGORTA UYGULAMALARINA YÖNELİK BİLGİ VE BELGELER

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞVERENLERLE İLGİLİ BİLGİ-BELGELER

 

I- İŞYERİ BİLDİRGESİ........................................................................................................... 23

A- İŞYERİ TANIMI.............................................................................................................. 23

B- İŞYERLERİNİN BİLDİRİLMESİ...................................................................................... 25

1- 5510 Sayılı Kanuna Göre 4/a Sigortalı Çalışan İşyerlerinin Tescili................... 25

a- 4/a Sigortalı Çalıştıran İşyerinin Devri veya İntikali.................................................. 27

b- 4/a Sigortalı Çalıştıran İşyerlerinin Birleşmesi Nevilerinin Değişmesi veya Diğer Bir Şirkete Katılması Adi Şirketlerde Yeni Ortak Alınması.............................................................................................................................. 27

c- İşyerinin Nakli......................................................................................................... 28

d- Aynı İşkolunda Bulunan Birden Çok Kara veya Deniz Yahut Hava Ulaştırma Araçlarının Tescil İşlemi             28

e- Konsorsiyum ve İş Ortaklıkları................................................................................. 28

2- 4/c Kapsamında Sigortalı Çalıştırılan İşyerlerinin Tescili................................... 28

C- İDARİ PARA CEZALARI................................................................................................ 30

II- SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ............................................................................... 39

A- 4/a SİGORTALILARININ BİLDİRİLMESİ  ...................................................................... 39

B- 4/b SİGORTALILARININ BİLDİRİLMESİ........................................................................ 40

C- 4/c SİGORTALILARININ BİLDİRİLMESİ........................................................................ 43

D- İDARİ PARA CEZALARI................................................................................................ 43

III- İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ.......................................................................................... 49

A- 4/a SİGORTALILARININ BİLDİRİLMESİ ....................................................................... 49

B- 4/b SİGORTALILARININ BİLDİRİLMESİ........................................................................ 50

C- 4/c SİGORTALILARININ BİLDİRİLMESİ........................................................................ 53

D- KAMU İDARELERİNİN DIŞ TEMSİLCİLİKLERİNDE ÇALIŞANLAR............................. 53

E- İDARİ PARA CEZALARI................................................................................................ 54

IV- PRİM VE HİZMET BELGESİ ............................................................................................ 59

A- 4/a KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ İÇİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ    59

B- 4/c (YENİ DEVLET MEMURLARI) KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ İÇİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ  60

C- 4/c (ESKİ DEVLET MEMURLARI) KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ İÇİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ  61

D- 4/c (YENİ DEVLET MEMURLARI) KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ İÇİN AYLIK FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI PRİM BELGESİ......................................................................................................................... 62

E- 4/c (ESKİ DEVLET MEMURLARI) KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ İÇİN YILLIK FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI PRİM BELGESİ......................................................................................................................... 63

F- 4/c (YENİ DEVLET MEMURLARI) KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ İÇİN YILLIK İTİBARİ HİZMET SÜRESİ PRİM BELGESİ......................................................................................................................... 63

G- 4/c (ESKİ DEVLET MEMURLARI) KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ İÇİN YILLIK İTİBARİ HİZMET SÜRESİ PRİM BELGESİ......................................................................................................................... 63

H- SİGORTALILARIN EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU...................................................... 76

I- EK KARŞILIK PRİM TAHAKKUK CETVELİ..................................................................... 79

V- DİĞER İŞLEMLER.............................................................................................................. 81

A- İŞ KAZASI BİLDİRİMİ..................................................................................................... 81

1- İş Kazalarında İşverenlerin Bildirim Yükümlülüğü.............................................. 81

a- Eğitim ve Staj Gördükleri İşyeri İşverenleri............................................................. 81

b- Yurt Dışında Meydana Gelen İş Kazalarında.......................................................... 81

2- İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirgesi............................................................... 82

3- Sigortalı ve Hak Sahiplerinin İş Kazasını Bildirmesi.......................................... 83

B- ANALIK SİGORTASI OLAYINDA SİGORTALININ İŞE BAŞLAYACAĞI TARİHİN SGK’YA BİLDİRİLMESİ             88

C- SGK BORCU OLMADIĞINA DAİR YAZI ÖRNEKLERİ.................................................. 89

D- TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEP FORMU............................................................ 94

E- E-BORCU YOKTUR UYGULAMASI BAŞVURU FORMU (TÜZEL KİŞİLER)................ 98

F- E-BORCU YOKTUR UYGULAMASI BAŞVURU FORMU (GERÇEK KİŞİLER)............ 99

G- E-BORCU YOKTUR UYGULAMASI BAŞVURU FORMU (ADİ ORTAKLIKLAR/İŞ ORTAKLIKLARI)     99

 

İKİNCİ BÖLÜM

SİGORTALILARLA İLGİLİ BİLGİ-BELGELER

 

I- SİGORTALI BİLDİRİM BELGESİ..................................................................................... 106

II- İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ................................................... 106

III- SİGORTALILIK MUAFİYET BELGESİ........................................................................... 107

IV- TAHSİS TALEP VE TAAHHÜT BELGESİ........................................................................ 107

V- SAĞLIK RAPORU ALABİLMEK İÇİN HASTANEYE SEVK TALEBİ.............................. 111

VI- SİGORTA SİCİL NUMARALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ............................................. 112

VII- T/A11 BELGESİNİN GETİRİLMESİ............................................................................... 112

VIII- SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ BEYANI........................................................... 113

IX- İSİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLDİRİLMESİ........................................................................ 115

X- BANKA VEYA PTT DEĞİŞİKLİĞİNİN TALEBİ................................................................ 115

XI- BANKAMATİĞİN KAYBELDİLMESİNDE YENİDEN MÜRACAAT................................. 115

XII- SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ BORCU TERKİ................................................ 115

XIII- SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİLMESİNİN BİLDİRİLMESİ.................. 115

XIV- EMEKLİLİK VE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ............................................................. 115

XV- CENAZE ÖDENEĞİ TALEP DİLEKÇESİ....................................................................... 116

XVI- 4/b KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARDA KAZANÇ FORMU...................................... 116

XVII- AYLIK VEYA GELİR ALAMAMADA YENİDEN TALEP DİLEKÇESİ VERİLMESİ..... 117

XVIII- BELEDİYE BAŞKANLARININ TAZMİNAT ALABİLMESİ İÇİN VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ     117

XIX- EMZİRME ÖDENEĞİ TALEP DİLEKÇESİ.................................................................... 121

XX- ANALIK GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ TALEP DİLEKÇESİ............................ 122

XXI- EVLENME ÖDENEĞİ TALEP DİLEKÇESİ................................................................... 123

XXII- İŞTEN ÇIKIŞ VE ÇALIŞMALARI GÖSTEREN BELGENİN VERİLMESİNE DAİR DİLEKÇE             123

XXIII- ÖLÜM AYLIĞI TALEP DİLEKÇESİ............................................................................ 124

XXIV- İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ İMZALANAN ÜLKELERDEKİ SİGORTALILAR İÇİN BEYAN VE TAAHHÜT BELGESİ...................................................................................................................................... 126

XXV- BORÇLANMA DİLEKÇELERİ...................................................................................... 128

A- 5510/41. MADDEYE İSTİNADEN VERİLECEK DİLEKÇE........................................... 128

1- Borçlanılacak Sürelerin Belgelendirilmesi......................................................... 129

2- Borçlanılacak Sürelerin Prim Tutarının Hesabı, Tebliği ve Ödenmesi............. 130

3- Borçlanılan Sürelerin Hizmet Olarak Değerlendirilmesi.................................... 130

B- 5510/G.46. MADDEYE İSTİNADEN VERİLECEK DİLEKÇE....................................... 132

1- 46. Maddeye Göre Yapılacak Borçlanmalar ....................................................... 132

2- Geçici 4. Maddeye Göre Yapılacak Borçlanmalar ve Yararlanacak Kimseler . 132

3- Borçlanılacak Sürelerin Prim Tutarının Hesabı ve Ödenmesi.......................... 133

C- YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMA DİLEKÇESİ......................................................... 134

D- BULGARİSTAN HİZMETLERİNİ BORÇLANMA DİLEKÇESİ...................................... 141

E- YURT DIŞI HİZMETLERİNDE AYLIK BAĞLANMA TALEP DİLEKÇESİ..................... 143

F- YURT DIŞI HİZMETLERİNDE TAHSİS TALEP BELGESİ........................................... 144

G- YURT DIŞI HİZMETLERİ İÇİN YOKLAMA BELGESİ.................................................. 145

 

II. KISIM

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK BİLGİ VE BELGELER

 

I- GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ.................................................. 188

A- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR............................................................. 188

B- GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞININ BAŞLANGICI VE BİLDİRİMİ............................. 192

II- İŞ GÖREMEZLİK BELGESİ............................................................................................. 193

A- GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK UYGULAMASI.................................................................... 193

B- GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN SİGORTALILARA ÖDENME USULÜ......... 197

III- HASTA SEVK FORMU..................................................................................................... 198

IV- 4/a KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İÇİN ÇALIŞABİLİR KÂĞIDI............................ 200

V- ECZANE BİLGİ FORMU................................................................................................... 201

VI- KAN VE KAN BİLEŞENLERİ İSTEME FORMU............................................................. 203

VII- YURTDIŞI TEDAVİLERİ İÇİN HASTA İZLEME ÇİZELGESİ....................................... 206

VIII- GÖZLÜKÇÜ/OPTİSYEN BİLGİ FORMU...................................................................... 207

IX- GÖZLÜK CAMLARI FİYAT LİSTESİ.............................................................................. 208

X- HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ................................................ 212

XI- AYAKTAN TEDAVİLERDE SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ SINIF VE KODLARI LİSTESİ   230

XII- DOKU TİPLEME LABORATUVARLARI LİSTESİ......................................................... 231

XIII- KEMİK İLİĞİ DOKU BİLGİ BANKALARI LİSTESİ..................................................... 232

XIV- KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZLERİ LİSTESİ............................................................. 232

XV- SADECE YATAN HASTALARDA KULLANIMI HALİNDE BEDELLERİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ             234

XVI- AYAKTA TEDAVİDE SAĞLIK RAPORU (UZMAN HEKİM RAPORU/SAĞLIK KURULU RAPORU) İLE VERİLEBİLECEK İLAÇLAR LİSTESİ........................................................................................................................................ 236

XVII- SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI. 240

XVIII- TEŞHİS KISALTMALARI LİSTESİ............................................................................ 253

XIX- HASTALIĞA ÖZEL (DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIKLAR, KİSTİK FİBROZİS, İNEK SÜTÜ ALERJİSİ VE ÇÖLYAK HASTALIĞI) DİYET ÜRÜNLERİ İLE TIBBİ MAMALAR LİSTESİ.................................................... 255

XX- SEVK ZİNCİRİ UYGULANACAK İLLER LİSTESİ........................................................ 259

XXI- PROTEZ VE ORTEZ LİSTESİ....................................................................................... 260

XXII- PROTEZ ORTEZLER VE DİĞER TIBBİ SARF MALZEME LİSTESİ......................... 266

XXIII- BEDELİ ÖDENMEYECEK BASİT SIHHİ SARF MALZEMESİ LİSTESİ.................. 268

XXIV- FİYATLANDIRILMIŞ TIBBİ SARF MALZEMELERİ LİSTESİ.................................. 270

XXV- DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ............................................................................... 283

XXVI- İŞLEM TEKRARI İÇİN SÜRE SINIRLAMA LİSTESİ............................................... 290

XXVII- RADYOFARMASÖTİK AJAN TAVAN FİYAT LİSTESİ.............................................. 295

XXVIII- POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİ (PET) GÖRÜNTÜLEME KLİNİK UYGULAMALARI 300

XXIX- SAĞLIK KURUMLARI FİYAT LİSTESİ..................................................................... 307

XXX- TANIYA DAYALI İŞLEM LİSTESİ............................................................................... 307

XXXI- SAĞLIK YARDIMI TALEBİ İÇİN BEYAN VE TAAHHÜT BELGESİ.......................... 308

XXXII- OTELCİLİK HİZMETLERİ FİYAT LİSTESİ  ............................................................ 311              

XXXIII- İSTİSNAİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİSTESİ............................................................. 311

XXXIV- AYAKTAN TEDAVİLERDE İLAVE OLARAK FATURALANDIRILABİLECEK İŞLEMLER LİSTESİ                 312

XXXV- AYAKTAN TEDAVİLERDE ÖDEME LİSTESİ............................................................ 327

XXXVI- HEKİM YETKİLENDİRME TALEP FORMU İLE İŞYERİ HEKİMİ BEYAN VE TAAHHÜT BELGESİ 328

 

III. KISIM

ASGARİ İŞÇİLİK

 

I- ASGARİ İŞÇİLİK GENEL BİLGİSİ................................................................................... 334

II- İNŞAATIN İKMAL EDİLEN KISMININ BİNA MALİYETİNE ORANLARINI GÖSTERİR CETVEL            336

III- ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI VE BİRİM MALİYETLER............................................... 339

A- 16/192 EK SAYILI GENELGE EKİNDE YER ALAN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI....... 340

B- ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ EKİNDE YER ALAN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI........................................ 350

C- ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARININ KULLANILMA YÖNTEMİ........................................ 365

IV- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ALINMASINA İLİŞKİN RAPOR DÜZENLEYECEK YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLER VE SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLERE AİT FAALİYET BELGESİ             371

V- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ALINMASINA İLİŞKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPORA EKLENECEK ÖZEL BİNA İNŞAATLARINA AİT HESAPLAMA CETVELİ.................................................................................................... 373

VI- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ALINMASINA İLİŞKİN YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLER VE SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPORA EKLENECEK İHALELİ İŞLERE AİT HESAPLAMA CETVELİ............................................................................................................................ 374

VII- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ALINMASINA İLİŞKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPOR............. 375

 

IV. KISIM

PRİMSİZ ÖDEMELER

 

I- YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİNDE BULUNANLAR İÇİN 2022 SAYILI KANUNA GÖRE BAŞVURU FORMU             379

II- 18 YAŞINI TAMAMLAMAMIŞ ÖZÜRLÜ YAKININDAN DOLAYI AYLIK TALEBİNDE BULUNANLAR İÇİN 2022 SAYILI KANUNA GÖRE BAŞVURU FORMU .......................................................................................................... 382

A- ÖZÜRLÜ AYLIĞI.......................................................................................................... 382

B- BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜ AYLIĞI........................................................................... 382

C- ÖZÜRLÜ YAKINI AYLIĞI............................................................................................. 383

III- ÖZÜRLÜLER İÇİN SAĞLIK KURULU RAPORU FORMU............................................ 386

 

V. KISIM

PRATİKLER

 

I- PRİM ORANLARI............................................................................................................... 388

A- 4/1-a KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARA AİT PRİM ORANLARI................................ 388

B- 4/1-b KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARA AİT PRİM ORANLARI................................ 388

C- İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİM ORANI..................................................................... 388

D- BELGE TÜRLERİNE GÖRE AYRINTILI PRİM ORANLARI......................................... 389

II- KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ .................................................... 396

III- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN DOLDURULMASINA YARAYAN KODLAR.. 428

A- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE BELGE TÜRÜ ALANINA YAZILACAK KODLAR     428

B- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE EKSİK GÜN NEDENİ HANESİNE YAZILACAK KODLAR       430

C- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE İŞTEN ÇIKIŞ NEDENİ HANESİNE YAZILACAK KODLAR     430

D- 4/1-c’LİLER İÇİN BELGE TÜRÜ ALANINA YAZILACAK KODLAR............................. 431

E- 4/1-c’LİLER İÇİN GÖREVE BAŞLAMA VE AYRILMA SEBEPLERİNİ GÖSTERİR KODLAR   432

IV- BİR VEYA BİRDEN FAZLA İŞVEREN TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN; FİLM, TİYATRO, SAHNE, GÖSTERİ, SES VE SAZ SANATÇILARI İLE MÜZİK, RESİM, HEYKEL, DEKORATİF VE BENZERİ DİĞER UĞRAŞLARI İÇİNE ALAN BÜTÜN GÜZEL SANAT KOLLARINDA ÇALIŞANLAR İLE DÜŞÜNÜRLER VE YAZARLARIN UĞRAŞI ALANI VE ÇALIŞANLAR           433

V- MÜLGA 506 SAYILI KANUN GEÇİCİ 20. MADDE KAPSAMINDAKİ SANDIKLAR...... 436

VI- PRİME TABİ OLAN VE OLAMYAN KAZANÇLAR........................................................... 437

VII- FİİLİ HİZMET ZAMMINA TABİ İŞYERLERİ VE YARARLANMA SÜRELERİ.............. 440

VIII- KAMU İDARELERİ YÖNÜNDEN İŞYERİ KAYITLARINI SAKLAMA SÜRESİ.......... 443

IX- YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TUTARLARI ........................................................... 444

X- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA UYGULANAN AYLIK FAİZ ORANLARI   444

XI- ASIL VE EK PRİM BELGELERİNDEN KESİLECEK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI. 445

XII- EMEKLİLİK TABLOSU.................................................................................................. 445

A- 506 SAYILI KANUNA TABİ ERKEK SİGORTALILAR İÇİN NORMAL EMEKLİLİK ŞARTLARI                445

B- 506 SAYILI KANUNA TABİ KADIN SİGORTALILAR İÇİN NORMAL EMEKLİLİK ŞARTLARI 446

C- 2925 SAYILI KANUNA TABİ SÜREKSİZ KADIN-ERKEK TARIM İŞÇİLERİNİN EMEKLİLİK ŞARTLARI               446

D- 506 SAYILI KANUNA TABİ SAKATLIĞI NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI            447

E- 506 SAYILI KANUNA TABİ İLERİ YAŞTAKİ KADIN VE ERKEK SİGORTALILARIN DAHA AZ PRİM ÖDEMEK SURETİYLE EMEKLİLİK ŞARTLARI................................................................................................................... 447

F- 1479 SAYILI KANUNA TABİ KADIN SİGORTALILARIN TAM EMEKLİLİK ŞARTLARI 448

G- 1479 SAYILI KANUNA TABİ ERKEK SİGORTALILARIN TAM EMEKLİLİK ŞARTLARI 449

H- 1479 SAYILI KANUNDA KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI.............................................. 449

I- 2926 SAYILI KANUNA TABİ TARIM SİGORTALILARININ EMEKLİLİK ŞARTLARI..... 450

İ- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU YÖNÜNDEN EMEKLİLİK         450

XIII- CENAZE ÖDENEĞİ TUTARI......................................................................................... 451

XIV- EMZİRME ÖDENEĞİ TUTARI....................................................................................... 451

XV- 5510 SAYILI KANUNU’NA GÖRE YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER LİSTESİ.......... 452

XVI- 5510 SAYILI KANUNU’NA GÖRE YAYIMLANAN TEBLİĞLER LİSTESİ................... 454

XVII- 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARI..................................................... 457

 

SONUÇ................................................................................................................................... 465

YARARLANILAN MEVZUAT KAYNAKLARI......................................................................... 467

KAYNAKÇA............................................................................................................................ 472