Özel Tüketim Vergisi İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması ve Değerlendirilmesi Hakkında Sirküler

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ / 23 Konusu : Özel...


2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ...


Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca veya Bu Kurumlarca Kurulan Tüzel Kişiliklerce Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmeye İlişkin Duyuru

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği (02 Nisan 2018 Tarihinde...

2018/12 Sayılı Genelge Kamu Kurumu İşverenlerine İlişkin

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı Tarih...

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (31 Mart 2018...

Bankacılık ve Sigortacılık İşlemlerinin KDV Karşısındaki Durumu
Nuri Değer

I- GİRİŞ

Esas itibariyle bir işlem vergisi olan KDV’nin konusunu, bir iktisadi işletme çerçevesinde gerçekleştirilen mal teslimleri ve hizmet ifaları ile doğal olarak ithalat teşkil etmektedir. Başka bir deyişle yayılı bir tüketim vergisi olan KDV’nin konusunu ekonomik olayların nakdi yönü değil, reel yönü teşkil etmektedir.

KDV’nin konusunu nakdi akımlar değil, mal ve hizmetlerden oluşan reel akımlar teşkil ettiğinden,   münhasıran nakit ve finansman işlemleri ile uğraşan kuruluşlar KDV mükellefiyeti dışında kalmaktadır. Aynı şekilde ödemeyi sağlayan para, çek ve senet gibi araçlar da KDV’ye tabi bulunmamaktadır. Buna karşılık mal teslimi ve hizmet ifalarının karşılığı olan bedeli ödenmezse bile vergiye tabi bulunmaktadır.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER