2018 / 38 Sayılı Genelge - Emeklilik İşlemleri

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih        : 06.11.2018...


Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (03 Aralık 2018 Tarihinde GİB Tarafından Yayımlanmıştır)...


Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1.c)

Sermaye Piyasası Kurulundan: TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ (III-59.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA...

Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-58.1a)

Sermaye Piyasası Kurulundan: VARLIĞA VEYA İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ (III-58.1)’NDE...

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2018/1)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ...

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE...

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 322)

Karar Sayısı: 322 Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında...

Haber
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 323)

Karar Sayısı: 323 Ekli "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın...

Haber
Vergi indirimleri

Karar Sayısı: 287 Ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı...

Haber
Varlık Barışı Süresi Uzatıldı

(31 Ağustos 2018 Tarihli ve 30521 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Karar Sayısı: 48 7143 sayılı...

KDV’de Kısmi Tevkifat Uygulaması
Mehmet Emin AKYOL

I- GİRİŞ

KDVK’nın 9. maddesinin 1. fıkrasına göre; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilmektedir. Bakanlık bu yetkisine dayanarak Genel Tebliğ bazında düzenlemeler yapmakta, belirlenen mal ve hizmetler için alıcılara KDV tevkifatı yapma yükümlülüğü getirmektedir.


Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER