2016/2. Dönem Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü (21 Nisan 2017 Tarihinde...


12 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK...


45 Seri No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’dan: SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ...

25.03.2017 Tarihli Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği Hakkında Duyuru

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI (06 Nisan 2017 Tarihinde SGK Tarafından Yayınlanmıştır) DUYURU...

2017/16 Sayılı Genelge 6824 Sayılı Kanun Gereği Yapılacak Genel Sağlık Sigortasına İlişkin İşlemler

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü (06 Nisan 2017 Tarihinde...

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2017/16

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü (19 Nisan 2017 Tarihinde...

Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirilmesi Yapılmış Olan Deri Eşdeğerleri Ürün Grubu İle İlgili Önemli Duyuru-44

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU (19 Nisan 2017 Tarihinde SGK Tarafından Yayınlanmıştır)...

Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Yönerge Doğrultusunda Yapılan C Grubu Başvurularına Ait Barkodların Sisteme Tanımlanması-Duyuru-43

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU (19 Nisan 2017 Tarihinde SGK Tarafından Yayınlanmıştır)...

2017/17 Sayılı Genelge

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü (05 Nisan 2017 Tarihinde...

Haber
Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Vekalet Akdi ile Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Mülakat Yer ve Tarih Duyurusu

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN VEKALET AKDİ İLE SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN...

Haber
2017/10 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü (05 Nisan 2017 Tarihinde...

Haber
Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 31/03/2017 Tarihli ve 2017/4 Sayılı Kararı

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih         : 31/03/2017 Karar No  : 2017/4 Konu      ...

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Gerçekleştirilecek Yatırımlara Tanınan Devlet Yardımları
Nuri Değer

1 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarına ilişkin 2016/9569 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın yayınlanması üzerine konuya ilişkin olarak bir yazı yayımlamıştım(1).

Söz konusu yazıda, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki; iller, yatırım konularının kapsamı, destek unsurları ve yararlanama şartları ile diğer konular açıklandıktan sonra,  II- Cazibe Merkezleri Programı İle Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Karşılaştırılması” başlıklı bölümünde;

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER