Türkiye Denetim Standartları Tebliğleri No : 73-74-75-76-77-78-79-80

(06 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 – 1.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Finansal Tabloların...


Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (06 Haziran...


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK...

Kurumumuz (SGK) İle T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Arasında Yapılan Kredi Protokolüne İlişkin Duyuru

KURUMUMUZ İLE T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ARASINDA YAPILAN KREDİ PROTOKOLÜNE İLİŞKİN DUYURU (04 Haziran...

Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü)’tan: BASIN KARTI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK...

Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TASFİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (03...

2018/18 Sayılı Genelge Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi Hakkında Genelge

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih : 01.06.2018 Sayı...

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği

Ekonomi Bakanlığından: YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN...

Haber
2018 / 17 Sayılı Genelge - Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanmaya İlişkin Genelge

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih : 29.05.2018 Sayı...

Haber
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ...

Haber
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA UYGULANAN...

7104 Sayılı Kanunla KDV Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
Nuri DEĞER

I- GİRİŞ

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nda yürürlüğe girdiği 01.01.1985 tarihinden itibaren 71 adet yasal düzenlemeler yapılmıştır.

KDV Kanunu, ekonomide iktisadi işletme çerçevesinde gerçekleştirilen mal teslimleri ve hizmet ifaları ile ithalatın tamamını kapsadığından herhangi bir yasal değişiklikle kapsamının genişletilmesi mümkün değildir.. Esasen böyle bir düzenlemede söz konusu değildir.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER