Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (03 Haziran 2019 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...


2019 / 10 Sayılı Genelge - Şirket kuruluşu aşamasında çalıştırılacağı bildirilen sigortalıların tescil işlemleri

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih : 16.05.2019...


Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM...

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:...

2019 / 9 Sayılı Genelge - 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih : 24.04.2019...

Stopaj Oranları Değişti

1 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30761 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 1015 193 sayılı...

ÖTV Oranları Arttı

1 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA                 Resmî Gazete                                      Sayı : 30761...

Vergi Usul Kanunu 116 sayılı sirküleri

T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı (29 Nisan 2019 tarihinde GİB tarafından...

Haber
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA...

Haber
2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı (05 Nisan 2019 tarihinde GİB tarafından...

Kullanılmış Binek Otomobillerinin Tesliminde KDV Uygulaması
Nuri DEĞER

I- GİRİŞ

KDV Kanunu uygulamaya başlandığı 01.01.1985 tarihinden beri kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biride kullanılmış binek otomobillerin tesliminin KDV uygulanması ile ilgilidir.

II- KULLANILMIŞ BİNEK OTOMOBİLİNİN TANIMI

Kullanılmış binek otomobilini tanımlamadan önce binek otomobilinin kapsamını belirlemek gerekir.

197 sayılı MTV Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinde, Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.

Öte yandan Karayolları Trafik Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği veya Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği gibi ilgili diğer mevzuatta yer alan otomobile ilişkin tanımlar KDV uygulamasında vergilendirmeyi etkilememektedir.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER