Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (19 Temmuz 2019 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...


2019 / 15 Sayılı Genelge - 5510 Sayılı Kanunun Ek 16. Maddesi Kapsamında Prim Teşviki Uygulamaları

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih  : 30.05.2019 Sayı  : 41481264-207.02-E.8239669...


2019/14 Sayılı Genelge - Türkiye - Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih     : 24.05.2019...

2019/13 Sayılı Genelge - Türkiye - Macaristan Sosyal Güvenlik Anlaşması

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih     : 24.05.2019...

Konkordato Gider Avansı Tarifesi

Adalet Bakanlığından: KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ (13 Haziran 2019 Tarihli ve 30800 Sayılı Resmi...

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE...

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik

Hazine ve Maliye Bakanlığından: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK (13 Haziran 2019...

7176 Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

BAZI KANUNLAR İLE 635 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (12 Haziran...

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ...

Haber
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra...

Haber
2019 / 12 Sayılı Genelge - 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih : 21.05.2019...

Haber
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hazine ve Maliye Bakanlığından: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİKTE...

Komisyon Olarak Alınan Bedellerin KDV Karşısındaki Durumu
Mehmet MAÇ

I- GİRİŞ

Komisyon, bir hizmet bedeli olduğundan, bu işlemin KDV kapsamına girmesi ve KDV’den istisna edilmiş olmaması durumunda KDV’ye tabidir.

Komisyonun hangi hallerde KDV kapsamına girmediği veya KDV’den istisna olabildiği, karmaşık bir yapı arz etmektedir.

Bu çalışmamızda konu ile ilgili mevzuat ve özelgeler değerlendirilmek ve kendi yorumlarımız katılmak suretiyle komisyon olarak alınan bedellerin KDV karşısındaki durumu irdelenmiştir.

Devamı için tıklayınız...
FAYDALI LİNKLER